English (US) |Blog
Beta je spremna

Izaberite svoj rеšenje

Podržavamo inovativne i jedinstvene promene poslovnog modela u različitim industrijama kroz savršenu integraciju ljudi, poslovanja i pametnih uređaja.

 
NAJNOVIJA IZDANJA REGISTRUJTE SE DA VIDITE VIŠE

Upravljanje žalbama

Free
startPodnosenje zahteva FO Obrada zahteva BO dopuna?Zatvaranja zahteva Dopuna zahteva FO krajneda Zajedničko

Prijem novih radnika

Free
StartNew Employee Request Line Manager Approval Not ApprovedPartially ApprovedHR Manager Approval ApprovedNot ApprovedPartially ApprovedCEO ApprovalApprovedNot ApprovedPartially ApprovedWording Add_HH_PrivateApprovedWording HR Manager Approval Not ApprovedPartially ApprovedWording Line Manager Approval ApprovedNot ApprovedPartially ApprovedPublish Add Send request Call for recomendation ApprovedEnd HR

Obuke

Free
StartTraining Request Line Manager Approval MNG AppRejected MngHR Manager Approval HR AppRejected HRSuggested vendor and programme PRG AppScheduling training Training feedback EndHR Manager vendor and programme approval Rejected PRGPartial approvalApprovedPartial approvalApprovedApprovedPartial approvalRejected Mng Info Rejected HR Info Rejected PRG Info HR

Proces odobravanja odmora

Free
StartVacation Request Manager Approval End ApprovedRejected InfoApproved InfoEnd RejectedPartial approval HR

Proces odabira kandidata

Free
StartSelected CVFirst interviewDo not satisfieDo not satisfieSecond interview Do not satisfieSalary and Terms negotiation SatisfieSatisfieSatisfieNot agreedLine Manager Approval AgreedNot approvedPartially approvedHR managerApprovedNot approvedPartially approvedCEO ApprovalApprovedNot approvedPartially approvedOffer to candidate ApprovedRejectedAccepted HR

Proces nabavke

Upit za cenu
StartPurchase order Initiation Management Approval type volume dimensions time Is there preexisting contract Item on stockTenderPurchase order Suggestion Order posibilityManagement Approval Not approvedPurchase orderSendingEndNot approvedPartially approvedApprovedYesNoYesNoNoYesPartially approved Zajedničko

Order To Cash

Free
StartOrderShippingIn store pickupDeliveryOrder confirmation EndOrder ApprovedRejected Zajedničko

Potrošački kredit

Upit za cenu
StartOffer creationClient acceptance/cancellation of the offer Client accepts the offer? Cancellation of the offer EndRequest creation VerificationScoring result?Credit analyseApproved?DisbursementEndInform the clientEndApproved?NoYesMaybeNoNoYesNoYesAdditionaldocumentation/data YesAdditionaldocumentation/data Finance Service
 

24/7
korisnički servis

Svi članovi našeg tima za brigu o klijentima su iskusni
korisnici Smartwave-a i rade u našim kancelarijama.
Nikada ne angažujemo spoljne saradnike.

 
 
DOPUSTITE DA VAM POMOGNEMO

OŽIVITE SVOJE IDEJE!

Da li imate ideju za digitalni proces ili aplikaciju? Da li vam je neophodno da taj proces ili aplikaciju uradite i isporučite za kratko vreme? Mi možemo da pomognemo. Kontaktirajte nas i mi ćemo vam dokazati naš koncept.

 

Kontaktirajte nas još danas!

 

Rečnik pojmova

Business process management (BPM) je disciplina koja koristi razne metode za otkrivanje, modelovanje, analiziranje, merenje, unapređenje i optimizovanje poslovnih procesa. Poslovni proces usklađuje ponašanje ljudi, sistema, informacija i stvari da bi proizveo konačan poslovni ishod koji podržava poslovnu strategiju. Procesi mogu biti strukturirani i ponovljivi ili nestrukturirani i promenljivi. Iako to nije neophodno, tehnologije često koriste BPM. BPM je kjučan za usklađivanje IT/OT investicija i poslovne strategije.
Business process management suites (BPMSs) su vodeće aplikativne infrastrukture koje podržavaju BPM projekte i programe. BPMS podržava potpuni životni ciklus unapređenja procesa - od otkrivanja procesa, definicije i dizajna do implementacije, nadziranja i analize, kroz optimizaciju koja traje sve vreme. Pristup zasnovan na modelima omogućava poslovnim i IT stručnjacima da više sarađuju kroz ceo životni ciklus nego što je to bilo moguće do sada.
Intelligent BPM Suite (iBPMS), Gartner definiše kao BPM sistem nove generacije koji omogućava inteligentne poslovne operacije kao što su: napredna analitika (procesi koji vremenom uče da rade bolje na osnovu podataka iz realnog vremena), napredni mobilni, društveni i ad hoc procesi i mogućnosti cloud-a.
Business rule engine (BRE) je specifična kolekcija softvera za design-time i runtime koja omogućava organizaciji da eksplicitno definiše, analizira, izvršava, prati i održava širok spektar poslovnih pravila. BRE se može kupiti samostalno ili je deo sistema za upravljanje poslovnim procesima (BPMS). BRE omogućava IT i/ili poslovnom osoblju da definiše pravila koristeći stabla odlučivanja, tabele odlučivanja, pseudo prirodni jezik, kod koji liči na kod za programiranje ili druge metode reprezentacije.
Adaptive Case Management (ACM) je informaciona tehnologija koja otkriva strukturirane i nestrukturirane poslovne informacije (poslovne podatke i sadržaj) i dozvoljava strukturiranim (poslovnim) i nestrukturiranim(društvenim) organizacijama da završavaju poslove (rutinske i hitne procese) na siguran ali transparentan način.
Business Process Model and Notation (BPMN) je formalni industrijski standard za modelovanje procesa i jedna od najbitnijih komponenti uspešnog usaglašavanja biznisa i IT-ja. BPMN 2.0 omogućava BPM sistemima da dizajniraju i izvršavaju pravilno definisane poslovne procese.
Content Management Interoperability Services (CMIS) je OASIS standard koji omogućava integraciju između Smartwave repozitorijuma sadržaja i drugih ECM repozitorijuma u jednoj organizaciji. CMIS obezbeđuje deljenje informacija po Internet protokolima među i između sistema dokumenata, izdavača i repozitorijuma u okviru organizacije i između kompanija i sve to u vendor neutralnom formatu. CMIS standard podržava osnovne operacije upravljanja dokumentima kao što su kreiranje, čitanje, ažuriranje, brisanje, preuzimanje dokumenta za izmenu i objavljivanje tih izmena. Takođe podržava upravljanje verzijama dokumenata i njihovih meta podataka.
Business activity monitoring (BAM) opisuje procese i tehnologije koji povećavaju svest o poslovnim aktivnostima i omogućavaju analizu kritičnih poslovnih indikatora performansi na osnovu podataka u realnom vremenu. BAM se koristi da poboljša brzinu i učinkovitost poslovnih operacija tako što prati šta se dešava i brzo prikazuje probleme. BAM koncept se može implementirati kroz više različitih softverskih alata; oni alati koji su usmereni samo na BAM se zovu proizvodi BAM platforme.
Master data management (MDM) je disciplina koja ima tehnološke mogućnosti u kojoj biznis i IT rade zajedno da bi osigurali jedinstvenost, tačnost, upravljanje, semantičku doslednost i odgovornost za zvanične zajedničke strukture podataka. Master struktura podataka je dosledan i jedinstven set identifikatora i proširenih atributa koji opisiju ključne entitete organizacije uključujući i klijente, potencijalne klijente, prospekte, građane, dobavljače, organizacione celine, hijerarhije, proizvode itd.
 

DA LI STE SPREMNI DA SE PRIKLJUČITE U "BETA" FAZI?

Ne propustite naše besplatne materijale i bilten.

Ako želite da redovno dobijate obaveštenja o proizvodima i druge informacije, prijavite se na: