English (US) |Blog
Beta je spremna

Fleksibilnost u prilagođavanju rešenja

U slučaju da Vašoj kompaniji treba posebno prilagođeno rešenje, mi smo razvili metodologiju koja će Vas voditi kroz fazni proces implementacija u samo nekoliko koraka da bi se uverili da ja Vaša implementacija uspešna.

Pristup implementaciji

Kao i svako posebno rađeno rešenje, trajanje projekta u velikoj meri zavisi od njegovog obima - da li je jedan jednostavan proces ili kompleksno rešenje.

Mobilizacija

Definisanje projekta, plan projekta, organizacija projekta, ciljevi i obim.

1 nedelja
standardni vremenski okvir

Analiza

Prikupljanje podataka i procena, radionice sa korisnicima, analiza procesa, definisanje poslovnih ciljeva (štednja, unapređenje efikasnosti, prodaja, kontrola...). Fokus analize procesa je uticaj promena na korisnike i prednosti koje dobijaju kao i korisničko iskustvo.

4 nedelje
standardni vremenski okvir

Detaljan nacrt

Izrada detaljnog nacrta ciljnog rešenja u smislu definisanja procesa i aplikativnog sistema. Detaljan nacrt uključuje pravljenje standardnih Smartwave dokumenata koji kasnije omogućavaju preciznu automatizaciju definisanih procesa.Faza izrade detaljnog nacrta takođe uključuje evaluaciju uticaja promene na postojeće procese i pravljenje strategije za primenu promena.

5 nedelja
standardni vremenski okvir

Implementacija

Izrada prototipa, implementacija rešenja u talasima, obuka zaposlenih i praćenje rezultata.

6-12 meseci
standardni vremenski okvir

Kontaktirajte nas još danas!

 

Smartwave rešenje

Naša misija je da isporučimo moderan softver za poslovne procese kompanijama svih razmera. Mi želimo da postanemo veza između naših korisnika i njihovih partnera, klijenata kao i njihovih zaposlenih i da sve njih pokrenemo da budu kolaborativniji i efikasniji a da manje zavise od IT sveta. Naš konačan cilj je da ih odvedemo do najvišeg nivoa fleksibilnosti u poslovanju.

 

Inspirisan digitalizacijom i kvantifikacijom moderne radne snage, Smartwave želi da osnaži poslovanje pomoću inteligentnog rešenja koje je fokusirano na krajnjeg korisnika. Smartwave je startup koji obećava, sa novom revolucionarnom platformom za pravljenje digitalnih procesa koja omogućava modernizaciju poslovanja, integraciju sa bilo čim, povećanje broja klijenata i partnera.

Poslovanju u današnjem vremenu je neizostavno potrebno da modernizuje iskustvo klijenata, reaguje brže, automatizuje procese, mobilizuje operacije i optimizuje lanac snabdevanja. Platforma poslovnih procesa je odgovor na sve veća očekivanja klijenata i brze tehnološke inovacije.

 

Saznajte više od našeg eksperta

 

Ko smo mi

Osnovan krajem 2014, Smartwave je krenuo sa ciljem da kompanijama pokaže put do jednostavnog, modernog i efektivnog načina poslovanja u novom digitalnom dobu. Mi smo kompanija koju čine ljudi posvećeni cilju da svojim fenomenalnim klijentima i partnerima obezbede digitalnu trasformaciju poslovanja od najviše vrednosti a bez potrebne za kompleksnim znanjem iz oblasti IT-ja.

 

Kompaniju čini tim sastavljen od senior partnera koji su 2014. i 2015. napustili velike bankarske, telekomunikacijske i IT kompanije. Poneli su sa sobom duboko razumevanje iz oblasti konsaltinga, iskustvo u dizajnu, razvoju, upravljanju i implementaciji velikih poslovnih IT rešenja za kompanije iz oblasti finansija, telekomunikacija, maloprodaje, državne uprave, komunalnih usluga, FMCG, bankarstva i e-trgovine.

Tim

Smartwave čini tim iskusnih profesionalaca koji su radili u vodećim konsultantskim kućama, bankama i telekomunikacionim kompanijama na tržištu, kao i u priznatim IT kompanijama specijalizovanim za razvijanje softvera za finansijski i telekomunikacioni sektor. Tim koji stoji iza kompanije radi po istoj ideologiji koja ja stvorila Smartwave.

 

Nikola Vasiljević MSc
 

Junior Programer

Dimitrije Jevtić
 

Junior Software Developer

Darko Todorović
 

Senior Software Developer

Milan Skorić
 

Ko-osnivač i glavni arhitekta

Aleksandar Radoičić Dipl.-Ing. & MBA

Ko-osnivač i glavni direktor tehnologije

Dejan Petrović Dipl.-Ing.
 

Ko-osnivač i Glavni operativni direktor
 

Predrag Marković MSc,EMBA,PMP

Generalni direktor

Marko Marković MSc & MBA

Suvlasnik
 

Smartwave se u potpunosti zalaže za stvaranje novih vrednosti. Mi verujemo da poslovni procesi mogu biti jednostavniji, inteligentniji i dostupni ljudima i kompanijama kao prelepo iskustvo. Vrlo smo strastveni u svom poslu, volimo to što radimo, zabavljamo se i verujemo jedni drugima a za sve to vreme vredno radimo. Napustili smo komforne pozicije u velikim korporacijama da bismo stvorili novu vrednost i tržištu ponudili platformu za novo digitalno doba.

Pridružite se našem timu!

 
 

Rečnik pojmova

Business process management (BPM) je disciplina koja koristi razne metode za otkrivanje, modelovanje, analiziranje, merenje, unapređenje i optimizovanje poslovnih procesa. Poslovni proces usklađuje ponašanje ljudi, sistema, informacija i stvari da bi proizveo konačan poslovni ishod koji podržava poslovnu strategiju. Procesi mogu biti strukturirani i ponovljivi ili nestrukturirani i promenljivi. Iako to nije neophodno, tehnologije često koriste BPM. BPM je kjučan za usklađivanje IT/OT investicija i poslovne strategije.
Business process management suites (BPMSs) su vodeće aplikativne infrastrukture koje podržavaju BPM projekte i programe. BPMS podržava potpuni životni ciklus unapređenja procesa - od otkrivanja procesa, definicije i dizajna do implementacije, nadziranja i analize, kroz optimizaciju koja traje sve vreme. Pristup zasnovan na modelima omogućava poslovnim i IT stručnjacima da više sarađuju kroz ceo životni ciklus nego što je to bilo moguće do sada.
Intelligent BPM Suite (iBPMS), Gartner definiše kao BPM sistem nove generacije koji omogućava inteligentne poslovne operacije kao što su: napredna analitika (procesi koji vremenom uče da rade bolje na osnovu podataka iz realnog vremena), napredni mobilni, društveni i ad hoc procesi i mogućnosti cloud-a.
Business rule engine (BRE) je specifična kolekcija softvera za design-time i runtime koja omogućava organizaciji da eksplicitno definiše, analizira, izvršava, prati i održava širok spektar poslovnih pravila. BRE se može kupiti samostalno ili je deo sistema za upravljanje poslovnim procesima (BPMS). BRE omogućava IT i/ili poslovnom osoblju da definiše pravila koristeći stabla odlučivanja, tabele odlučivanja, pseudo prirodni jezik, kod koji liči na kod za programiranje ili druge metode reprezentacije.
Adaptive Case Management (ACM) je informaciona tehnologija koja otkriva strukturirane i nestrukturirane poslovne informacije (poslovne podatke i sadržaj) i dozvoljava strukturiranim (poslovnim) i nestrukturiranim(društvenim) organizacijama da završavaju poslove (rutinske i hitne procese) na siguran ali transparentan način.
Business Process Model and Notation (BPMN) je formalni industrijski standard za modelovanje procesa i jedna od najbitnijih komponenti uspešnog usaglašavanja biznisa i IT-ja. BPMN 2.0 omogućava BPM sistemima da dizajniraju i izvršavaju pravilno definisane poslovne procese.
Content Management Interoperability Services (CMIS) je OASIS standard koji omogućava integraciju između Smartwave repozitorijuma sadržaja i drugih ECM repozitorijuma u jednoj organizaciji. CMIS obezbeđuje deljenje informacija po Internet protokolima među i između sistema dokumenata, izdavača i repozitorijuma u okviru organizacije i između kompanija i sve to u vendor neutralnom formatu. CMIS standard podržava osnovne operacije upravljanja dokumentima kao što su kreiranje, čitanje, ažuriranje, brisanje, preuzimanje dokumenta za izmenu i objavljivanje tih izmena. Takođe podržava upravljanje verzijama dokumenata i njihovih meta podataka.
Business activity monitoring (BAM) opisuje procese i tehnologije koji povećavaju svest o poslovnim aktivnostima i omogućavaju analizu kritičnih poslovnih indikatora performansi na osnovu podataka u realnom vremenu. BAM se koristi da poboljša brzinu i učinkovitost poslovnih operacija tako što prati šta se dešava i brzo prikazuje probleme. BAM koncept se može implementirati kroz više različitih softverskih alata; oni alati koji su usmereni samo na BAM se zovu proizvodi BAM platforme.
Master data management (MDM) je disciplina koja ima tehnološke mogućnosti u kojoj biznis i IT rade zajedno da bi osigurali jedinstvenost, tačnost, upravljanje, semantičku doslednost i odgovornost za zvanične zajedničke strukture podataka. Master struktura podataka je dosledan i jedinstven set identifikatora i proširenih atributa koji opisiju ključne entitete organizacije uključujući i klijente, potencijalne klijente, prospekte, građane, dobavljače, organizacione celine, hijerarhije, proizvode itd.
 

DA LI STE SPREMNI DA SE PRIKLJUČITE U "BETA" FAZI?

Ne propustite naše besplatne materijale i bilten.

Ako želite da redovno dobijate obaveštenja o proizvodima i druge informacije, prijavite se na: